بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه