Author Index

A

 • Abadi, Mehdi تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 823-829]
 • Abdizadeh, Hossein اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Abolghasemi, Hossein بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 969-974]
 • Abolhassan Nejad, Vahid ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 457-467]
 • Abrinia, Caren اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 1-13]
 • Abrinia, Caren تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 15-30]
 • Abrishami, Jalil بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 691-703]
 • Afaghi Khatibi, Akbar بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 49-63]
 • Afsharchi, Paria بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 657-667]
 • Aftabi Sani, Ahmad روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 391-406]
 • Agha'ee Niat, Mehrdad پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 975-982]
 • Aghaei, Arash بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 691-703]
 • Ahmadi, Mohammad Taghi طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 407-417]
 • Ahmadi, Morteza بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 533-539]
 • Ahmadi, Morteza تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Akbari, Jalal طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 407-417]
 • Akbari, Mansour بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 49-63]
 • Akbari, Zahra غلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 191-198]
 • Akhavan Behabadi, Mohammad Ali ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Alborzi, Mahmoud برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Alipour, Aref تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 541-552]
 • Alizadeh, Amir Hossein مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Amiri, Mehdi تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Ammari Allahyari, Ali بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 647-656]
 • Ashjaee, Mehdi تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Aslani, Soheila شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Atai, Ali Asghar بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 87-96]
 • Attarnejad, Reza درکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 497-508]
 • Azadi, Akbar بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 465-476]
 • Azari, Ahmad برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Azimi, Ebrahim بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Azizi, Ali بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 371-383]
 • Azizi, Vahid روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 553-564]
 • Azmoudeh Ardalan, Ali Reza مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 269-278]
 • Azmoudeh Ardalan, Ali Reza تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 279-286]

B

 • Babaee Zadeh, Ali روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 419-429]
 • Bahrami, Hafez بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 77-86]
 • Bahroudi, Abbas شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Bakhtiari, Afshin برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Banisi, Samad بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Bargi, Khosro طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 431-441]
 • Bargi, Khosro ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 739-749]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 49-63]
 • Besharati Givi, Mohammad Kazem تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 617-623]
 • Biglari, Maryam نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 145-155]
 • Boroujerdian, Amin Mirza ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 457-467]

C

 • Cheraghi, Hamideh تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 353-360]

D

 • Dabbagh, Ali اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Darabi, Ahmad مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 851-861]
 • Dehghani, Malek بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Delavar, Mahmoud Reza استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 287-299]
 • Dolatshahi Pirooz, Moharram Numerical Modeling of Launching Offshore Jackets from Transportation Barge & the Significance of Water Entry Forces on Horizontal Jacket Members [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 809-821]

E

 • Ebrahimi, Farzad استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 107-118]
 • Ebrahimi, Kave بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 87-96]
 • Esfahani, Mohammad Reza مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 723-737]
 • Eskandari Ghadi, Morteza بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 751-763]

F

 • Farhangi, Hassan بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 647-656]
 • Farhangi, Sara مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Farough Hosseini, Mohammad تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 541-552]
 • Farough Hosseini, Mohammad تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Fazli Rad, Seyyed Ali Reza تحلیل سه‌بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 15-30]

G

 • Gerami, Abbas تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1025-1034]
 • Ghadirian, Hannaneh ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Ghaemmaghamian, Mohammad Reza بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 487-496]
 • Ghanbari Hashemabadi, Teymour مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 851-861]
 • Ghandi Beygi, Somayyeh حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 923-934]
 • Ghasemi, Mohammad Reza بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 465-476]
 • Ghasemi, Mohammad Reza بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 477-485]
 • Ghasemi Monfared Rad, Hamid Reza ررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 625-630]
 • Gheraghpour Samavati, Farzad همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانسچندگانه [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 65-76]
 • Ghomashchi, Tal'at غلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 191-198]
 • Ghomian, Taher معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 913-922]
 • Ghorbanian, Sohrabali استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1017-1024]
 • Ghorbanian, Sohrab Ali بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 181-190]

H

 • Habibi Parsa, Mohammad ررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 625-630]
 • Habibi Parsa, Mohammad ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Hadavi, Seyyed Mohammad Mehdi بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 647-656]
 • Haghighi, Manouchehr مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Haghighi Asl, Ali بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 199-203]
 • Haj Fath'alian, Maryam ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Hajian Hosseinabadai, Mehdi روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 595-606]
 • Hakim, Shekoufeh پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 975-982]
 • Hamidi, Ali Asghar بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Hamidi, Ali Asghar تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 999-1005]
 • Hashemi, Mehdi انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 935-946]
 • Hashemi Farahani, Hassan تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 279-286]
 • Hassani, Abolfazl (بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 705-711]
 • Hassan Naei, Mohammad استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 107-118]
 • Hassanzadeh, Sa'eed بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Heshmati, Ghoamreza Shahriar جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 385-390]
 • Hormozi, Faramarz بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 199-203]
 • Hosseinzadeh Nik, Tahereh ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]

I

 • Izadparast, Amir Hossein طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 669-680]

J

 • Jafari, Ahmad تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 541-552]
 • Jafari, Marzieh مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 269-278]
 • Jalili, Sa'eed تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 823-829]
 • Jamali Ashtiani, Masoud ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Jandaghi Alaei, Farshid بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 785-794]
 • Jolai, Fariborz حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 923-934]

K

 • Kahrobaian, Ahmad Exergy Optimization Applied to Linear Parabolic [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 131-144]
 • Kamizi, Ali Reza بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Karami, Jalal شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Karimi, Kianoush درکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC) [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 497-508]
 • Kazempour, Seyyed Jalal ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 891-899]
 • Keshavarz, Ali Reza مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Keyhani, Komeyl تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 999-1005]
 • Khadivparsi, Parisa ررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 204-218]
 • Khajavi, Reza قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 713-721]
 • Khakbaz, Hadis بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 969-974]
 • Khalili, Behnam بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 487-496]
 • Khalili, Reza بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 841-850]
 • Khodadadi, Abbas Ali تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 983-988]
 • Khodadadi, Abbas Ali ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Khodras Haghighi, Amir شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 607-615]
 • Khosravi, Arash روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 553-564]
 • Kolahdouzan, Morteza روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 795-807]

L

 • Langarizadeh, Gholamreza بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 565-575]
 • Lashkari, Ali اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 775-783]
 • Latifi, Manouchehr اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاک های دانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 775-783]
 • Lesani, Hamid مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 851-861]
 • Liaghat, Gholam Hossein تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 97-106]
 • Litkouhi, Siavash روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 595-606]
 • Lotfi, Vahid روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 391-406]

M

 • Mada'eni, Seyyed Hamed (بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 705-711]
 • Mahbaz, Seyyed Bijan تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 587-593]
 • Mahmoudi Dovvom Niasar, Hossein تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Majdi, Abbas روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 595-606]
 • Majd Zadeh Tabatabaee, Mohammad Reza کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 443-455]
 • Malekmohammadi, Hamid Reza Exergy Optimization Applied to Linear Parabolic [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 131-144]
 • Marefat, Mohammad Sadegh طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 669-680]
 • Mehrabian, Ali Reza شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 119-130]
 • Mehrazin, Hashem روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 419-429]
 • Mehri, Bahman جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 385-390]
 • Memarian, Hossein روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 553-564]
 • Memarian, Hossein تعیین مدل فیزیک سنگ برای سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب کشور [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 587-593]
 • Mirghaderi, Seyyed Rasoul معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 509-521]
 • Mirghasemi, Ali Asghar بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 657-667]
 • Mobasheri, Mohammad Reza ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 301-311]
 • Mohammadbeygi, Nasrin بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 199-203]
 • Mohammadpour, Amir ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Mohseni, Hossein بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Monsef, Hassan معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 913-922]
 • Moosavian, Seyyed Ali Akbar همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانسچندگانه [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 65-76]
 • Mortazavi, Yadollah تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 983-988]
 • Mortazavi, Yadollah ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Mostakhdemin Hosseini, Mohammad Reza بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 477-485]
 • Mostofi, Navid مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 165-170]
 • Motahhari, Siamak (افزایش مقاومت خمشی کامپوزیتها توسط کشش الیاف (یادداشت فنی [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 249-255]
 • Mousavi, Mirhamed ررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 204-218]
 • Mousavi, Zahra تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 361-370]
 • Mousavian, Seyyed Mohammad Ali ررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 204-218]

N

 • Naghibi, Mohsen روش مسیر یابی ذره به منظور پیش بینی حرکت نفت در دریا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 795-807]
 • Najaflou, Azam تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1025-1034]
 • Najimi Varzaneh, Mohsen بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 523-532]
 • Nasrifar, Khashayar Predicting the Liquid Density of Gas Condensates and LNG Mixtures from Equations of State [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 257-268]
 • Nasrin Omidkhah, Mohammad Reza نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 145-155]
 • Nazarali, Ghods بررسی خواص مصالح پایه سیمانی مسلح به الیاف فولادی مجعد با مقاومت کششی و شکل پذیری بالا [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 785-794]
 • Nekoumanesh Haghighi, Mehdi پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 975-982]
 • Niayesh, Kaveh بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Niknam, Leila مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 165-170]
 • Nikseir, Arezou آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 239-247]
 • Nili Ahmadabadi, Mahmoud ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Nouri, Narges کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 879-890]
 • Nourpanah, Nikzad Numerical Modeling of Launching Offshore Jackets from Transportation Barge & the Significance of Water Entry Forces on Horizontal Jacket Members [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 809-821]

O

 • Oraizi, Homayoun کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 879-890]

P

 • Pahlevani, Parham استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 287-299]
 • Pajand, Mohammad Reza قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 713-721]
 • Parsa, Farzad بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 681-690]
 • Parvizi, Majid ررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 625-630]
 • Pishvaei, Mir Saman یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 947-960]
 • Porgar, Farhad مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Pourafshari Chenar, Mehdi مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]

R

 • Radpour, Sa'eed Reza استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1017-1024]
 • Radpour, Saeed Reza بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 181-190]
 • Rahimi, Amir آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 239-247]
 • Rajaie, Hossein بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 523-532]
 • Rayegan, Shahram اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Razmi, Jafar انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 935-946]
 • Reazaee, Yusef ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 301-311]
 • Riazi, Masoud مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 723-737]
 • Roboubi, Hiva تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 983-988]

S

 • Sa'adat Seresht, Mohammad جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 313-326]
 • Sa'adat Seresht, Mohammad بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 371-383]
 • Sa'ati, Vahid تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 577-586]
 • Safari, Abdorreza ررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 339-352]
 • Saffarzadeh, Mahmoud ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 457-467]
 • Salahi, Ahmad بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 841-850]
 • Salehi, Bahram انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 327-338]
 • Salehpour, Ali Reza مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 171-179]
 • Salehpour, Ali Reza بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و تعیین مدل سینتکی واکنش [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 181-190]
 • Salehpour, Ali Reza Predicting the Liquid Density of Gas Condensates and LNG Mixtures from Equations of State [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 257-268]
 • Salehpour, Ali Reza استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1017-1024]
 • Samadzadegan, Farhad جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 313-326]
 • Samad Zadegan, Farhad استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 287-299]
 • Samandari, Behrouz بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 533-539]
 • Sanaye Pasand, Majid ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 863-878]
 • Sarajian, Mohammad Reza انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 327-338]
 • Sarraf Zadeh, Mohammad Hossein تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1025-1034]
 • Sarvari, Amir تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 617-623]
 • Sarvghad Moghaddam, Abdorreza بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 681-690]
 • Sedighzadeh, Asghar بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Seyyedi, Hirosh ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 863-878]
 • Shad Manaman, Navid بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 751-763]
 • Shah Hosseini, Tahereh ررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 631-637]
 • Shahi, Hossein شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 119-130]
 • Shakibaee Nia, Ahmad کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 443-455]
 • Shariati Niasar, Mojtaba برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 961-968]
 • Shariati Niasar, Mojtaba مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Shariat Panahi, Masoud بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 87-96]
 • Shayegani Akmal, Amir Abbas بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 831-840]
 • Shekarchizadeh, Mohammad مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 765-773]
 • Sheykh Mohammadi, Afsaneh ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]
 • Shirazi, Mehdi بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 841-850]
 • Shokouhmand, Hossein بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 77-86]
 • Shokouhmand, Hossein تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Shokouhmand, Hossein ررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 31-38]
 • Sobhan, Seyyed Mohammad Saeed معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 509-521]
 • Soltanieh, Mohammad مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 1007-1016]
 • Soltankouhi, Ali Reza طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 431-441]
 • Soltankouhi, Ali Reza ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 739-749]
 • Sotudeh Gharehbagh, Rahmat مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 165-170]

T

 • Tabesh, Masoud بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [Volume 42, Issue 6, 2008, Pages 691-703]
 • Taghizadeh, Hassan حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 901-912]
 • Taherkhani, Monireh بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 157-163]
 • Tahriri Masoule, Rahim اکستروژن سه بعدی به روش میدان خطوط لغزش [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 1-13]
 • Tarafdar Hagh, Mehrdad ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 891-899]
 • Tarafdar Hagh, Mehrdad حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 901-912]
 • Tavakkoli, Yahyallah ررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 339-352]
 • Tavakoli Moghadam, Reza حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 923-934]

V

 • Vaghar, Ramez اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [Volume 42, Issue 5, 2008, Pages 639-646]
 • Valadan Zoj, Mohammad Javad انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 327-338]
 • Vosoghi, Behzad تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 361-370]
 • Vosoghi, Behzad تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 353-360]

Y

 • Yanpan, Peter طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 407-417]
 • Yousefi, Touraj تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 39-48]
 • Yousefikoma, Aghil شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 119-130]
 • Yusefzadeh, Meysam بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [Volume 42, Issue 3, 2008, Pages 371-383]

Z

 • Zanjirani Farahani, Reza یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [Volume 42, Issue 7, 2009, Pages 947-960]
 • Zargar Azad, Saeed تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [Volume 42, Issue 1, 2008, Pages 97-106]
 • Zarrati, Amir Reza کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [Volume 42, Issue 4, 2008, Pages 443-455]
 • Zarrin Ghalam Moghaddam, Abossamad نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [Volume 42, Issue 2, 2008, Pages 145-155]
 • Zeynali, Yousef ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [Volume 42, Issue 8, 2009, Pages 989-998]